GERECHTELIJKE INCASSO

Samen met Velthoven naar de rechter

GERECHTELIJKE INCASSO

Samen met Velthoven naar de rechter

Gerechtelijke Incasso

Mocht het incassotraject niet slagen, omdat de wederpartij weigert te betalen, zullen wij voor u de dagvaarding opstellen en de rechter vragen in uw zaak uitspraak te doen. De gehele gerechtelijke procedure wordt door ons verzorgd. Met een rechtszaak zijn kosten gemoeid, welke u wettelijk vooraf als voorschot aan ons moet betalen. Uiteraard zullen wij de rechter vragen om, naast betaling van uw vordering, de incassokosten en rente, de wederpartij ook zoveel mogelijk te veroordelen om de kosten van de rechtszaak aan u terug te betalen.

Executie

Als de wederpartij, zelfs na zijn veroordeling, weigert tot betaling over te gaan waarvoor de rechter hem/haar heeft veroordeeld, zullen wij tot executie van het vonnis overgaan. Beslaglegging op zijn bezittingen, bankrekeningen of zelfs op het geld die een ander aan uw wederpartij moet betalen horen tot de mogelijkheden. Denk hierbij ook aan beslag op loon, uitkering of andere vermogensbestanddelen zoals voertuigen. Ook de kosten hiervan kunnen vaak op de veroordeelde worden verhaald.

Direct een vordering online indienen

Indien u vragen hebt belt u ons dan op telefoonnummer 010 – 820 88 16 of per mail info@vdk-gdw.nl

Meer incasso

Contact

Gerechtelijke Incasso

Mocht het incassotraject niet slagen, omdat de wederpartij weigert te betalen, zullen wij voor u de dagvaarding opstellen en de rechter vragen in uw zaak uitspraak te doen. De gehele gerechtelijke procedure wordt door ons verzorgd. Met een rechtszaak zijn kosten gemoeid, welke u wettelijk vooraf als voorschot aan ons moet betalen. Uiteraard zullen wij de rechter vragen om, naast betaling van uw vordering, de incassokosten en rente, de wederpartij ook zoveel mogelijk te veroordelen om de kosten van de rechtszaak aan u terug te betalen.

Executie

Als de wederpartij, zelfs na zijn veroordeling, weigert tot betaling over te gaan waarvoor de rechter hem/haar heeft veroordeeld, zullen wij tot executie van het vonnis overgaan. Beslaglegging op zijn bezittingen, bankrekeningen of zelfs op het geld die een ander aan uw wederpartij moet betalen horen tot de mogelijkheden. Denk hierbij ook aan beslag op loon, uitkering of andere vermogensbestanddelen zoals voertuigen. Ook de kosten hiervan kunnen vaak op de veroordeelde worden verhaald.

Direct een vordering online indienen

Indien u vragen hebt belt u ons dan op telefoonnummer 010 – 820 88 16 of per mail info@vdk-gdw.nl

Meer incasso

Menu