Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten van kracht. Deze wetswijziging is dwingend recht in zaken waarin betaling moet worden gedaan door consumenten. Deze dienen een aanmaningsbrief te ontvangen waarin zij nog 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld om de vordering alsnog, zonder bijkomende kosten, te voldoen. Het komt voor dat rechters eenmanszaken als consumenten beschouwen.

In deze brief kan al wel rente worden gevorderd en dienen de hoofdsom, eventuele rente en het bedrag aan de incassokosten te worden vermeld. De incassokosten zijn pas opeisbaar na die 14 dagen.

Om u van dienst te zijn met het opstellen van deze verplichte 14-dagen brief hebben wij een superhandige tool voor u ontwikkeld waarin de juiste tekst is weergegeven en waarin het bedrag aan incassokosten automatisch correct wordt berekend.

Na het invullen van de informatieveldjes klikt u op de button 'Maak brief' en kunt u de brief op uw eigen briefpapier printen en verzenden.

Tot uw dienst, Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders & Incasso

P.S. Voor vorderingen op bedrijven is deze brief niet verplicht. U kunt deze daarvoor echter wel gebruiken. In uw Algemene Voorwaarden kunnen echter afwijkende voorwaarden staan.


Gegevens debiteur
Voorletters: Achternaam: Bedrijfsnaam:
Adres: * Postcode: *
Geslacht:
Woonplaats: * Positie adres in briefvenster: Heer   Mevrouw
Links   Rechts
Afzender
Voorletters: * Achternaam: *
Plaats: * Heer / mevrouw:
Heer   Mevrouw
Bedrijfsnaam: * Kunt u BTW verrekenen:   
Ja   Nee
E-mailadres: * Telefoonnummer: *
Facturen (minimaal 1 invullen)
Datum: Factuurnummer: Bedrag:
Betaling
Ten name van: * Rekeningnummer: * Onder vermelding van: *
Voorwaarden Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders & Incasso gebruikt uw gegevens alleen voor eigen gebruik en stelt deze niet ter beschikking aan derden. Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders & Incasso neemt na 14 dagen contact met u op of de vordering voldaan is. Wanneer deze niet voldaan is bieden wij u ons incassobehandelplan aan. Verder bevestigt u dat bovengemeld formulier naar waarheid is ingevuld. Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders & Incasso is niet aansprakelijk voor verzending en voor de inhoud van deze brief.

Velden met een * zijn verplicht.